W TVP trwa huraganowy atak lewackiej propagandy oparty na kłamstwie mówiącym, że wolność aborcji jest sprawą kobiet. ………………………… W związku z oskarżeniami Kościoła o narzucanie swych prawd konfesyjnych innowiercom przypominamy, że Hipokrates z wyspy Kos, kapłan Asklepiosa, umieścił zakaz aborcji w klasycznej przysiędze lekarskiej, choć nie był wyznawcą religii opartej na Biblii.

Przemilczana okoliczność krytyki JPII

mar 16, 2023

 Przypominamy: oskarżeń o ukrywanie pedofilii z Kościele nie można zrozumieć bez świadomości działania w świecie tajnych służb celowo wysyłających do seminariów homoseksualistów bądź pedofilów, celowo podsuwających księżom kobiety, ukrywających i  w s p i e r a j ą c y c h  homoseksualistów czy pedofilów za współpracę agenturalną, świadomie dających niekiedy zgodę na mianowanie na stanowiska kościelne znanych sobie homoseksualistów budujących w Kościele siatki homoseksualne.

 Tego nie przypomina się, bo to temat bolesny dla samego zgwałconego w taki sposób Kościoła. Być może JPII nie odwołał skompromitowanego abp Paetza, bo grożono odwetem ujawnienia zasięgu tego gwałtu Kościoła. Kobiety zgwałcone także nie chcą ujawniać swojej krzywdy i faktu gwałtów wielokrotnych.

 Natomiast krytyka  Kościoła ze strony takich ludzi jak Czarny Piotruś z TVN – ze strony synów ludzi strony gwałcącej – jest jakby krytyką gwałciciela wobec osoby zgwałconej.

 Gdzie byli irlandzcy i kanadyjscy policjanci gdy na ich terenie katolickie ośrodki – podobno – traktowały dzieci gorzej, niż były traktowane wtedy we własnych rodzinach i szkołach?

 Kto jest odpowiedzialny za to, że nic o tym nie wiedziały jeśli – teoretycznie – nic o tym nie wiedziały, albo – jeżeli wiedziały – to nie reagowały? Kiedy w rewirze policjanta grasuje seryjny przestępca a śledztwa nie dają rezultatu jest z hukiem odwoływany. Kiedy kwitnie przestępczość nierozpoznana – także. Czy w tej sprawie złu celowo pozwalano kwitnąć, żeby dziś uderzyć z całej siły?

 AD

 

 

Jak to zauważył Monteskiusz, nieprzezwyciężony opór despotyzmowi może stawić wyłącznie świadomość religijna. Propagowanie ateizmu to arcanum imperii tyranii.

Mikołaj Gomez Davila

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski