Co wynika z zasady zaokrąglania ułamków

 Na lekcjach matematyki uczono nas jak zaokrąglać ułamki do wartości liczb naturalnych. Ułamki o wielkości do 1/2-giej, czyli do 50% zaokrąglamy "w dół", na przykład 0,49...