Słowo do chemików i edukatorów:  Przyrodoznawstwo stanęło przed powinnością gruntownej zmiany jednego z podstawowych pojęć służącego do pojmowania rzeczywistości. Jest...