Jakich zmian potrzebuje Miasto.

kw. 28, 2024

 Moim skromnym zdaniem Garwolin powinien być jednym, piętnastomandatowym okręgiem wyborczym, a nie federacją piętnastu jednomandatowych okręgów. Z listy 60 kandydatów wyborca wskazywałby 15 swoich typów. Radni znani w całym Mieście dbaliby o Miasto jako całość.

 Prawo przestrzenne winno stanowić, że za przekwalifikowanie gruntów na wartościowe cele Miasto pobiera w naturze 15% areału działki na drogi place zasoby gruntów, zamiast opłat.

 Prawo winno pozwalać (a nie pozwala!) sfinansować inwestycje miejskie z pieniędzy prywatnych. Na przykład budowę ulicy do oddalonej posesji i przekazanie tej ulicy Miastu.

 Inwestycje sportowe winny być realizowane tylko po zebraniu 10% kosztów inwestycji w drodze zbiórki obywatelskiej na te inwestycje.

 W dużych szkołach podstawowych winno kwalifikować się uczniów do klas według rodzajów rozpoznanych u nich zdolności.

 AD

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski