Prof. x. Andrzej Kobyliński o psychomanipulacji w Kościele – link

mar 30, 2024

 Polecamy tekst ze strony fronda.pl :

https://www.fronda.pl/a/Naduzycia-duchowe-Ks-prof-Kobylinski-dla-Frondy-W-mediach-katolickich-panuje-calkowita-omerta,228380.html

/…/ W Kościele katolickim powstał religijny koktail, który bardzo często prowadzi do psychomanipulacji i nadużyć duchowych. /…/

 O nadużyciach duchowych mówimy wówczas, gdy ktoś – korzystając ze swej pozycji przywódczej jako ksiądz, spowiednik, lider wspólnoty czy ewangelizator – dopuszcza się psychologicznej i duchowej dominacji nad innymi ludźmi, pozbawiając ich niezależności i samodzielnego podejmowania decyzji. Zjawisko to dotyczy sekt, nowych ruchów religijnych i wielu wspólnot modlitewnych w Kościele katolickim.

 Wiadomo powszechnie, że w kręgach katolickich, do których przenikają nowe formy synkretycznej religijności zielonoświątkowej, można spotkać dyskusyjne sposoby uwalniania ludzi od złych duchów, egzorcyzmy, pandemoniczną wizję świata, magiczne rozumienie obrzędów religijnych, hipnozę magnetyczną, spoczynki w duchu, wprowadzanie ludzi w odmienne stany świadomości itp. Niestety, z taką synkretyczną religijnością łączy się poważne ryzyko nadużyć religijnych.

/…/ Nadużycia religijne, nazywane również nadużyciami duchowymi, psychomanipulacją religijną lub przemocą duchową, oznaczają różne formy sprawowania władzy i kontroli nad ludźmi za pomocą religii, wiary albo przekonań światopoglądowych. W przemocy duchowej jedna osoba wykorzystuje władzę, wiedzę, strach, zastraszanie, ukrytą perswazję, aby bezpodstawnie kontrolować innych ludzi i wpływać w nieodpowiedni sposób na ich życie. Głównymi elementami nadużyć duchowych są takie działania jak zniewolenie, przymus, ograniczenie wolności osobistej, manipulacja, niewłaściwa perswazja odwołująca się do Pisma Świętego bądź innych tekstów religijnych, ingerowanie w intymność i prywatność jednostki, bezpodstawne sugerowanie określonych postaw uzasadnianych rzekomą wolą Bożą, przejmowanie władzy psychicznej nad innymi ludźmi itd.

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski