Albo albo Wielkiego Piątku

mar 27, 2024

 W Wielki Piątek wspominamy dramat w centrum wiru wydarzeń świata. Jeden z jego aspektów to pytanie o lojalność człowieka wobec swych elit.

 W Imperium Rzymskim autonomiczną prowincją Judei zarządza teokratyczny Sanhedryn, zabiegający skrycie o odwrócenie zależności Jerozolimy i Rzymu.

 Poza wpływami religijnymi dysponuje on siłą świątynnych bankierów i swych służb bezpieczeństwa, które działają przez swych ludzi zależnie od sytuacji: a to witają palmami charyzmatycznego przywódcę przybywającego do Jerozolimy; a to ci sami ludzie (gdy okazało się, że mąż tenże nie chce stanąć na czele zbrojnego powstania) krzyczą do rzymskiego prokuratora „Ukrzyżuj!”.

 Po dwóch stronach dramatu stoją: świątynny system autonomii judejskiej, i mąż boleści wraz z małą garstką ludzi godnych, którzy potrafią rozróżnić grę polityczną od woli Boga.

Trzeba mieć refleks i zdolność zaprzeczenia Świątyni, kiedy góruje w niej zło.

AD

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski