Tako rzecze socjologia

lis 11, 2023

 Na stronie dziennika Rzeczpospolita wklejono we czwartek zajawkę tekstu dostępnego w całości po zapłaceniu za wgląd:

 Bogusław Chrabota: Polacy są w większości za zmianami w mediach publicznych

 „Wyrok Polaków w sprawie przyszłości ludzi TVP i Polskiego Radia jest  b e z w z g l ę d n y  i nie zostawia miejsca na  ż a d n e   w ą t p l i w o ś c i. Tak pokazują badania opinii publicznej. /…/” [podkreślenia AD]

 Abstrahując od złego redagowania TVP zauważmy, że oto dziennik o opinii wyważonego, poważnego medium piórem swojego dziennikarza wyrokuje o rzeczach na podstawie sondażu socjologicznego. Nie jest tu ważna zgodność rzeczy z rzeczywistością, zgodność rzeczy z ideałem konstytucyjnym obowiązującym w państwie, z cywilizacyjną zasadą wysłuchania wielu stron sporu, wielu świadków rzeczywistości; dla rp.pl ważna jest [chwilowo i w tej sprawie] opinia większości  ludzi.

 Rację ma Mikołaj Gomez Davila, gdy pisze, że tak jak w XIX wieku z religią walczono przy pomocy etyki, tak w XX wieku i dziś walczy się przy pomocy socjologii. „Co z tego, że mówisz prawdę, kiedy większość uważa inaczej?” Ponieważ myśli w umysłach biegną po matrycach religijnych, to w całości życia zaczęto stosować rozumowanie socjologiczne.

 Oczywiście TVP i PR powinny być publiczne; w TVP1Teleexpres powinien prowadzić dziennikarz rządowy a potem Teleexpres extra opozycyjny, a w TVP2 w Panoramie  podobnie. A Konfederacja powinna mieć w środy dziennik w TVN.  😉

 Przypominamy: w starożytnych demokratycznych Atenach rządy sprawowali możnowładcy, którzy przez wynajmowanych złych mędrców – sofistów, potrafili przekonać większość obywateli  – przez prawdę, półprawdę czy fałsz – do stanowienia praw dla możnowładców wygodnych.

 Sprzeciwił się temu Sokrates rozumujący w oparciu o prawdę niezależną od ludzkich opinii, obnażający fałsz sofistów. Za rzekomy ateizm (a wierzył w jednego Boga Stworzyciela) został skazany przez Radę Pięciuset na karę śmierci większością głosów 280:220. Choć mógł uniknąć jej, przyjął ją,

 Życie Sokratesa opisał w pięciu księgach uczeń Platon, a uczeń Platona Arystoteles opisał w Metafizyce i Logice sposób dochodzenia do prawdy. I on został skazany w Atenach na śmierć, ale uciekł przed nią i stał się wychowawcą Aleksandra Macedońskiego.

 Wychowani na pismach tych filozofów klasycznych Grecy pierwsi powszechnie przyjęli chrześcijaństwo.

 AD

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski