Bernardo Belotto & Nicolas Gomez Davila Co. Ltd.

mar 26, 2023

 Wiek XVIII był wiekiem straconej szansy.

 Wtedy bowiem istniała natura ucywilizowana, ale nie zwyciężona, technika pomysłowa, ale nie opresyjna, wtedy istniało społeczeństwo uporządkowane, które nie oscylowało jeszcze pomiędzy indywidualną samotnością i kolektywnym zaczadzeniem.

 Jednakże XVIII stulecie nie umiało zabezpieczyć swojej równowagi i wolało posuwać się naprzód.

Mikołaj Gomez Davila

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski