Inicjatywa prawnej ochrony sacrum.

wrz 20, 2022

 W ogłoszeniach parafialnych ostatniej niedzieli usłyszeliśmy między innymi:

 „Wracamy do tematu zbiórki podpisów odnośnie ochrony prawnej osób wierzących i obiektów kultu religijnego. Wobec licznych profanacji, dewastacji, aktów wandalizmu i zniszczeń obiektów kultu religijnego w Polsce, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „w obronie chrześcijan”, zaproponował zmiany treści przepisów karnych, by dawały one realną ochronę. Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda wyraził zgodę, aby zbiórka podpisów mogła być prowadzona w parafiach Diecezji Siedleckiej. Podpis taki można będzie złożyć za tydzień na placu przykościelnym.”

 To bardzo dobra inicjatywa. Oczywiście prawo nie wyręczy popsutej obyczajowości, która sprawia, że do telewizji i radia zaprasza się fizdy wynajmowane uprzednio do profanacji sacrum, ale przynajmniej zwróci uwagę na to, że mentorami wychowania społecznego ustanowiono harde kurwy i psychopatów.

 Podwórkowa metoda uświadomienia człowiekowi że zadaje ból drugiemu człowiekowi, jaką jest adekwatny rewanż nie jest skuteczna wobec humanistów laickich kpiących z religii i Boga, bo ich prawdziwy absolut – nicość i przypadek – są nieośmieszalne, a idee fałszywie deklarowane (prawa Człowieka) nie doczekały nigdy szyderstw dowcipów na swój temat. Ciekawe …

 Do podpisu pod inicjatywą zapraszamy żydów, chrześcijan, muzułmanów, pogan z Indii i ateistów respektujących świętość kultury. Świętości leżą u podstaw umysłowości ludzkich; stanowią matryce na których odbywa się myślenie, spostrzeganie, wrażliwość; ich niszczenie jest niszczeniem rozpoznawania sensu istnienia.

 Andrzej Dobrowolski

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski