A propos słów Roberta Gwiazdowskiego

wrz 13, 2022

 Podczas wykładu internetowego zamieszczonego na stronie Interia.pl  profesor Robert Gwiazdowski wyraził pogląd, że nikt nie wie co to jest sprawiedliwość społeczna. A ja wiem!

 Sprawiedliwość społeczna to zasada określająca dobro w relacjach ludzi pomyślana przy założeniu, że społeczeństwo jest bogiem, z którego wyłaniają się ludzie, od którego otrzymują ciała, myśli, wychowanie i  j e d y n e  środowisko do życia, i w którego wstępują po śmierci poprzez dzieła życia.

 W tym systemie jednostka jest wymienną częścią Ludzkiego Rodu. W tym systemie więc dwóch może zjeść trzeciego, bo „społeczeństwu” będzie lepiej, trochę jak w stoicyzmie. „Suma dobra wzrośnie”.

 Pisałem o tym tu:

Sedno wiary socjalistycznej

 Wcześniej rozpowszechnialiśmy myśl Fryderyka Augusta von Hayeka (z „Nadużycia rozumu”) mówiącą, jak po 1793 roku pojawiło się myślenie pozytywistyczne czyniące ludzkość bogiem – teksty te są dostępne w starszych tekstach archiwum Czasu Garwolina.

AD

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski