25 września 2020r. Imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Znów o szansach Pilawy - Jacek Tyliński

             W dodatku do Rzeczypospolitej LTS 2/13 ukazał się artykuł red. R. Przybylskiego pt. Kolejowe korytarze żeglugi, oparty m. in. na mojej wypowiedzi.

            Istotne jest potwierdzenie przez Ministerstwo Transportu informacji, że wśród lokalizacji planowanych kolejowych platform mulitmodalnych w sieci TEN-T na obszarze Polski znalazł się m. in.: Ełk (linia W-wa/Pilawa - Kowno), Terespol/Małaszewicze (linia W-wa/Pilawa - Moskwa) i Dorohusk !!! (linia W-wa/Pilawa - Kijów/Odessa).

           Zatem uzupełnienie RFC8 o linię Pilawa -Dorohusk jest sensowne! Wymienienie Warszawy jako lokalizacji platformy multimodalnej w sieci TEN-T obejmuje w istocie i Pilawę jako podstawowy węzeł południowo-wschodniej kolejowej obwodnicy Warszawy dla pociągów nie roz- i załadowywanych w Warszawie.

          To inne spojrzenie niż PKP Cargo, które zachwala swoje usługi w Terespolu-Małaszewiczach w obrębie RFC8 oraz usługi konkurencyjne do RFC8: szeroki tor do Sławkowa i Medykę w innym korytarzu transportowym, co wynika z chęci zachowania pozycji dominującej ze strony byłego monopolisty.

          A RFC8 to także Kowno, Łosośna, no i Dorohusk! Wysunięcie Pilawy jako lokalizacji terminala odciążającego Warszawę wynika z jej centralnego i węzłowego położenia w RFC8 i nie jest moim własnym pomysłem.

                                                                                                 Jacek Tyliński

                                                                                           doradca CLŁ sp. z o.o.

 

             „Doradca zarządu kolejowego terminalu przeładunkowego w Łosośnej Jacek Tyliński uważa, że w korytarzy nr 8 jest jeszcze miejsce na jeszcze jeden terminal zlokalizowany w Pilawie. Ten węzeł kolejowy położony jest na rozwidleniu torów w kierunku Litwy, Białorusi i Ukrainy więc dobrze spełniałby wymagania do obsługi wahadłowych pociągów wiozących kontenery z portów Morza Północnego na Wschód. W przeciwnym miejscu także byłby dogodnym miejscem konsolidacji przesyłek.

 

               Inne spojrzenie ma PKP Cargo./…/”

                                                                                          Rzeczpospolita, 27 06.2013

.