18 września 2020r. Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Jacek Tyliński - Szansa dla Pilawy?

          Właśnie weszła w życie uchwała Parlamentu Europejskiego nr 913/2010 w sprawie wspólnotowych kolejowych korytarzy transportowych RFC.

           Jednym z nich jest korytarz nr 8 z Antwerpii/Amsterdamu/Bremerhaven – przez Berlin - Warszawę (a raczej omijający Warszawę poprzez Łowicz -  Skierniewice - Czachówek - Pilawę - Łuków) - Terespol/Kowno. Do Kowna (nowym szlakiem szeroko- i normalnotorowym do granicy w Trakiszkach) korytarz przebiega z Pilawy przez Tłuszcz - Białystok - Sokółkę - Trakiszki - Mockawa. W Sokółce jest tor szeroki prowadzący do Grodna (i dalej do Połocka i St. Petersburga) przez terminal w Łosośnej do kolejowo-drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy. 

          Istotną rolę ma tu węzeł w Pilawie, gdzie łączą się szlaki z Kowna i Kuźnicy, a ponadto dołącza szlak z granicznego terminala przeładunkowego w Dorohusku, prowadzący z Donbasu, Dniepropietrowska i Kijowa oraz z Odessy. Pilawa może stać się centrum logistycznym obsługującym te trzy rozgałęzienia. Pytanie, czy jest na to przedsięwzięcie odpowiednia lokalizacja i czy nie budzi to lokalnych sprzeciwów.

          Termin zakończenia przystosowania istniejącej infrastruktury do potrzeb RFC8 ustalono na październik 2015 r. Unia podejmuje szereg wysiłków dla ograniczenia wzrostu drogowych przewozów ładunków na duże odległości. Efektem są te korytarze kolejowe. W dn. 27 listopada br. odbyło się w Brukseli posiedzenie grupy doradczej przedstawicieli terminali i przewoźników kolejowych z 5 zainteresowanych krajów.

          W załączeniu prezentacja RFC8 udostępniona obecnym na tym spotkaniu oraz mapy przedstawiające przebieg korytarza nr 8: a/ w Europie, b/ w Polsce.

           W spotkaniu uczestniczyłem jako konsultant d/s finansowania. M. in. sporządzałem studia wykonalności terminala w Łosośnej na terenach pokopalnianych (oddano do użytku w 2010 r., terminala w Uwielinach k. Czachówka (projekt odłożono w związku z odroczeniem budowy sieci drogowej - w tym płd. obwodnicy Warszawy w tej okolicy), studium rewitalizacji terenów pokopalnianych w Baszni i pobliskiej stacji szeroko/normalnotorowej w Kapliszach k. Lubaczowa.


                                                                                                     Jacek Tyliński

P.S. W Warszawie powstaje biuro RFC8 pod kierunkiem p. M. Kopczyńskiego. Będzie posługiwało się stroną internetową.

http://www.czasgarwolina.pl.

.