26 września 2020r. Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Po reformie wypisywania recept - reforma pogotowia.

Rada Miasta zajęła krytyczne stanowisko wobec planów likwidacji pogotowia "powiatowego" i objęcia naszych terenów działaniem pogotowia "międzypowiatowego". Oto ono: 

                                             Stanowisko Rady Miasta Garwolin
w sprawie planowanych zmian wojewódzkiego planu działania systemu ratownictwa medycznego

 

              Mając na względzie dobro mieszkańców Garwolina, Rada Miasta wyraża zaniepokojenie pojawiającymi się informacjami o planowanych przez Wojewodę Mazowieckiego zmianach w wojewódzkim planie działania systemu ratownictwa medycznego, polegających na powiększeniu rejonu operacyjnego do obszaru obejmującego kilka powiatów.

 

               Rada Miasta wnioskuje o pozostawienie w wojewódzkim planie działania systemu rejonu operacyjnego, składającego się z obszaru działania obejmującego Powiat Garwoliński, czyli za utrzymaniem istniejącego stanu.

 

              Zgodnie z obowiązującym dotychczas systemem, obszar działania zespołu ratownictwa medycznego obejmuje swoim zakresem granice terytorialne powiatu garwolińskiego. Planowane przez Wojewodę Mazowieckiego zwiększenie rejonu operacyjnego do obszaru kilku powiatów budzi stanowczy sprzeciw Rady Miasta, ponieważ nie uwzględnia on specyfiki naszego terenu oraz możliwości jakie posiada Powiat w zakresie organizacji ratownictwa medycznego.

 

               Powiat Garwoliński jest jednym z większych powiatów na Mazowszu – zamieszkuje w nim ok. 110 000 mieszkańców. Położony jest wzdłuż drogi międzynarodowej nr 17, uznanej za jedną z najniebezpieczniejszych w Europie. Wielkim wysiłkiem samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych, przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego udało się nam stworzyć system ratownictwa, uwzględniający obowiązujące przepisy oraz standardy dotyczące personelu, sprzętu i logistyki działania.

 

              Doświadczenie wskazuje, ze doskonale spełnia on swoją rolę a współpraca służb ratunkowych: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendy Powiatowej Policji oraz Pogotowia Ratunkowego jest wręcz wzorowa.

 

              Powiększenie rejonu operacyjnego, obsługiwanego przez jedno centrum powiadamiania, byłoby krokiem wstecz i organizacyjnym ograniczeniem sprawności służb ratunkowych. Wywołałoby to negatywne skutki dla mieszkańców miasta Garwolina. Planowane zmiany nie uwzględniają tego, ze każdy z powiat6w jest specyficzny i bez doskonalej znajomości choćby topografii terenu, dyspozytor nie jest w stanie właściwie pokierować zespołu ratunkowego do osoby potrzebującej.

 

                                                                            Marek Janiec, Przewodniczący Rady Miasta

 

Garwolin, 20 stycznia 2012 r.

.