19 września 2020r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Plan finansowania budowy basenu - Michał Rękawek

http://www.czasgarwolina.pl
          
W drugiej połowie lipca br. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej dokonała oceny przebiegu budowy krytej pływalni w Garwolinie.

           Analizę poprzedziła wizja lokalna w  terenie i zapoznanie się na żywo z postępami prac budowlanych. Budowa krytej pływalni jest inwestycją, która będzie finansowana w cyklu trzyletnim, dlatego członkowie komisji m.in. chcieli się dowiedzieć czy został już przygotowany jej montaż finasowy. Jak wiadomo zarówno w budżecie ubiegłorocznym jak i tegorocznym wpisane zostały kwoty finansowania budowy basenu bez konkretnego określenia skąd i w jakiej wysokości będą pochodziły pieniądze na sfinansowanie budowy. W momencie obrad komisji nadal nie była podpisana umowa ze starostwem dotycząca wsparcia przez powiat w kwocie 2 mln zł budowy miejskiej krytej pływalni. Na tamten czas jedyną pewną dotacją była skumulowana dotacja z Avonu za lata 2009-2011(Avon zgodnie z porozumieniem z miastem corocznie przeznacza kwotę 150 tys. zł na wskazany przez miasto cel). W tym czasie było natomiast wiadomo że Garwolin nie otrzyma dotacji z Ministerstwa Sportu.

          W trakcie analizy okazało się, że Burmistrz Miasta nie posiada dokumentu przedstawiającego sposób finansowania budowy, co niestety bezpośrednio przekładało się na to, jak wysoki kredyt będzie należało zaciągnąć na ten cel.

            W tej sytuacji komisja zawnioskowała do Burmistrza o przygotowanie w terminie 3 tygodni informacji w sprawie finansowania budowy krytej pływalni. Wniosek zakładał, że jeżeli z uwagi na zewnętrzne trudności (np. brak podpisania umów z powiatem, gminą Garwolin itp.) nie jest możliwe stworzenie jednego montażu finansowego, montaż taki należy sporządzić w różnych wariantach, aby można było ostatecznie ustalić jak duży kredyt należy zaciągnąć w zależności od sytuacji.

           W dniu 29 sierpnia br. dokument o który wnioskowała komisja budżetu do Burmistrza trafił do rąk radnych. W międzyczasie doszło do podpisania umowy ze starostwem o wsparciu finansowym oraz otrzymano informacje z Sejmiku Województwa Mazowieckiego o podziale dodatkowych środków na inwestycje sportowe, dzięki czemu Garwolin w ciągu 3 lat ma otrzymać z tej puli 1,5 mln zł. Tego samego dnia, tj. 29 sierpnia podczas sesji rady miejskiej doszło również do podpisania umowy z Zakładami Mięsnymi Łmeat-Łuków S.A. o dofinansowaniu budowy basenu kwotą 70 tys. zł. W końcu też dowiedzieliśmy się jak wysoki kredyt należy zaciągnąć na budowę krytej pływalni. Jest to blisko 14 mln zł, a więc 68% kosztów budowy. Prawie 2 mln zł miasto wyłoży ze środków własnych, tj. 9,5%, a dotacje od podmiotów zewnętrznych wyniosą 4 mln 620 tys. zł czyli nieco ponad 22,5%.

http://www.czasgarwolina.pl         Na początku roku 2007 byli tacy, którzy uważali, że na budowę basenu można pozyskać 80% pieniędzy z zewnątrz. Niestety życie zweryfikowało brutalnie ich marzenia i dziś wiemy, że blisko 80% pieniędzy - nie licząc odsetek od zaciągniętego kredytu - trzeba będzie wyłożyć na budowę z kasy Miasta.

      Co dobre - przy realizacji przedstawionego planu pokusa sprzedaży udziałów PWiK oddala się.

                                    Michał Rękawek, SdG


Od gospodarza strony:
 
Koszty pożyczenia prawie 14 milionów złotych na 10 lat to około 5,5 miliona zł. Zaś pozyskane dotacje wystarczą na pokrycie kosztów ustalonej przez burmistrza błędnej lokalizacji basenu - wywózki ziemi, ponadnormatywnych fundamentów, wału przeciwpowodziowego. Markowi Jonczakowi dedykuję tę uwagę.

                                                                                                                                        Andrzej Dobrowolski

„Ja wam nie bronię radości,

Bo losu nie zmienią wam wróżby,

Ale pomyślcie o własnej słabości,

Zamiast o tryumfie nad ludźmi”

„Kasandra”, Jacek Kaczmarski, 1979