8 lipca 2020r. Imieniny: Edgara, Elżbiety, Eugeniusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Zbrojenie strefy przemysłowej

              Starosta Marek Chciałowski podpisał umowę na wykonanie większej części głównej drogi i biegnącej w niej infrastruktury komunalnej w strefie aktywności gospodarczej leżącej pod obwodnicą Garwolina. Wykonawcą, który wygrał przetarg, jest znana Czytelnikom Czasu Garwolina podgarwolińska firma Dromos.

              Oznacza to, miejmy nadzieję, ucięcie kuluarowych propozycji rozprzedania ziemi w tej strefie przed jej uzbrojeniem. Widmo takiego postępku od wielu lat nawiedzało korytarze urzędów, gdy szukano pomysłu na szybkie wygenerowanie łatwego dochodu na cele publiczne. Przypomnijmy: poprawne zagospodarowanie strefy kosztować będzie około 10 mln zł, a przychody ze sprzedaży ziemi – 50 mln zł. Bilans to 40 mln zł zysku, i nadzieja na napływ inwestorów dysponujących kapitałem, wiedzą i technologią. Takich trzeba społeczeństwu, tacy mogą powstrzymać trend wyprowadzek młodzieży z naszej ziemi, tacy mogą podnieść ceny pracy to znaczy wysokość pensji pracowników. Tacy mogą nauczyć nas pracy w przemyśle.

              Pieniądze wydane na uzbrojenie strefy będą najmądrzejszą inwestycją powiatową, o ile zostanie ona dopełniona poprawnym działaniem obliczonym na pozyskanie dobrych inwestorów. Oby strefa stała się poważną dzielnicą przemysłową, to znaczy dzielnicą zakładów w wysokim stopniu przetwarzających surowce i półprodukty na ostateczne produkty. Składy, magazyny i hurtownie z powodzeniem mogą znaleźć miejsce dla siebie w dzielnicach składowych i handlowych.

              W SdG dominuje pogląd, że największym atutem garwolińskiej powiatowej strefy są duże, skomasowane działki uwalniające renomowane firmy od konieczności negocjacji z wieloma właścicielami rozdrobnionych gruntów, częstokroć nieobliczalnymi w swym postępowaniu. Taką lekcję burmistrz Józef Jędrzejczak i radni miejscy wynieśli z perypetii rozbudowy Avonu w 1998.

Andrzej Dobrowolski, SdG