26 września 2020r. Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Klub Teraz Garwolin podsumowuje pierwsze półrocze kadencji

                                                          Część pierwsza.

 

Ponad sześć miesięcy upłynęło już od momentu ukonstytuowania się nowej Rady Miasta Garwolin i wyboru jej przewodniczącego.

Większość rządzącą w mieście stanowi 8 radnych Stowarzyszenia dla Garwolina z przewodniczącym RM Garwolin Markiem Jańcem na czele wraz z koalicjantem, jakim jest radny Antoni Frąckiewicz (który do wyborów startował z komitetu wyborczego burmistrza Tadeusza Mikulskiego).

Wszystkie stanowiska funkcyjne od przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RM Garwolin po przewodniczących i wiceprzewodniczących wszystkich komisji problemowych zostały obsadzone przez 8 radnych SdG oraz wspomnianego już Antoniego Frąckiewicza, który funkcję wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej, powołanej do kontroli burmistrza i podległych mu jednostek (szkoły, przedszkola itd.), objął w miesiącu kwietniu po rezygnacji z tej funkcji Józefa Jędrzejczaka.

Obsadzenie wszystkich stanowisk przez koalicję sprawującą władzę stanowiąca w naszym mieście wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje, ale również konsekwencjami, jakie wynikają z ich podjęcia.

Pierwsze decyzje rządzącej koalicji SdG i radnego Frąckiewicza dotyczyły odrzucenia wszystkich inicjatyw pozostałych radnych, obecnie zrzeszonych w klubie radnych Teraz Garwolin.

Przypomnieć należy tu przede wszystkim odrzucenie, bez podjęcia próby merytorycznej dyskusji, projektu zmiany uchwały o dietach radnych. Likwidacja dodatkowego uposażenia wiceprzewodniczących komisji przyniosłaby dodatkowe środki finansowe na wsparcie m. in. młodzieży lub kultury w Garwolinie. Propozycja taka została złożona w obecności wszystkich radnych przed sesją Rady Miasta przewodniczącemu Markowi Jańcowi, który ją odrzucił argumentując, że SdG ma swój pomysł na obniżenie wydatków na diety radnych. Na sesji wniosek ten został odrzucony przez radnych koalicji, wśród których są wszyscy wiceprzewodniczący.

Następnie odrzucano wszystkie pomysły oświatowe burmistrza Tadeusza Mikulskiego, (chociaż niektóre pan przewodniczący RM Garwolin określił jako „fajne”). Chodzi m. In. o  połączenie Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1 (w celu ograniczenia kosztów i sprawniejszego zarządzania) oraz  przeniesienia 6-latków do szkół co zwiększyłoby możliwości naboru w przedszkolach (po raz kolejny nie przyjęto do nich dużej grupy dzieci).

Tak się składa, że to nie burmistrz, a Rada Miasta posiada ważne kompetencje w sprawach oświatowych dotyczące m. in. łączenia szkół, tworzenia nowych oddziałów szkolnych i przedszkolnych. Trudno więc obwiniać burmistrza za bierność RM w tych sprawach i braku konsekwentnych decyzji rządzącej koalicji.

Jak zatem należy interpretować słowa wielokrotnie wypowiadane przez przewodniczącego RM Garwolin niemal na każdej sesji, że jest otwarty na współpracę z Burmistrzem i pozostałymi radnymi?

Czy wszystko, co zaproponuje burmistrz i radni klubu Teraz Garwolin jest złe, niedorzeczne, i pozbawione sensu?

A może pan przewodniczący chce tej współpracy, ale ustalenia koalicyjne powodują, że najważniejszy jest interes tych, którzy go wybrali na tę funkcję (radnych koalicji)?

Rada Miasta Garwolin ma pełne prawo do negowania propozycji i pomysłów burmistrza,  ale kontrowersje budzi sposób w jaki to czyni.

Kompletny brak merytorycznej dyskusji na komisjach (zdarzają się nieliczne wyjątki), brak inicjatyw ze strony przewodniczących komisji problemowych, zastąpienie rozmów z burmistrzem i radnymi nienależącymi do koalicji rządzącej pisaniem apeli (sprawa kina CSiK)  pod tzw. „publiczkę”, to nie jest droga do dobrze pojętej współpracy, o której Pan Przewodniczący wielokrotnie wspominał.

         Podsumowując Klub Radnych Teraz Garwolin uważa, że współpraca z burmistrzem ze strony przewodniczącego RM Garwolin to obowiązek wynikający z odpowiedzialności za całe miasto, a nie jest przejaw dobrej woli czy chęci. Pierwsze półrocze tej kadencji pokazało odmienną wizję tej współpracy. Nie wystarczy tylko dokonać podziału stanowisk w Radzie Miasta Garwolin, trzeba jeszcze mieć pomysł na to jak kierować jej pracami dla dobra wspólnego.

 

                                                        Klub Radnych  „Teraz Garwolin”

Jonczak Marek

Łagowski Marek

Ostrowski Krzysztof

Pasik Maria

Paziewski Jan

Wilbik Jadwiga

W zakładce "Starsze teksty" znajdziecie Państwo artykuły o sporach SdG i klubu Teraz Garwolin. AD

.