4 kwietnia 2020r. Imieniny: Izydora, Wacława, Platona
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Jarosław Kargol - TAK w referendum

Niechybnie zbliżamy się do jubileuszu 10-cio lecia dyskusji o budowie krytej pływalni w Garwolinie, choć obiektywnie trzeba przyznać, że przez te lata nie tylko dyskutowano ale podjęto już pewne decyzje – wybrano lokalizację, wykonano projekt  i uzyskano pozwolenie na budowę, angażując w to, wcale nie małe środki publiczne. Jak się wydaje finałem tej dyskusji będzie wyznaczone na 20 czerwca przez Radę Miasta referendum, w którym to mieszkańcy miasta mają opowiedzieć się, czy uznają tą inwestycję za priorytetową dla rozwoju miasta czy też nie.

W moim przekonaniu,  decyzja podjęta tego dnia będzie niezwykle ważna, bowiem  na wiele lat przesądzi o kierunkach rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej, a także o kierunku rozwoju  całego miasta. Bo jaka Rada Miasta podejmie się w przyszłości realizacji tej inwestycji, jeśli w najbardziej demokratycznym głosowaniu, czyli w referendum, przeważą głosy na nie, lub odwrotnie, kto powstrzyma rozpoczęty już proces wiedząc, że większość mieszkańców jest za budową krytej pływalni.

          Pytanie, które zostało zadane w referendum jest niezwykle jednostronne, ale jeśli dobrze rozumiem intencję Radnych, chodziło o przedstawienie najbardziej ,,czarnego scenariusza”, który może zaistnieć, – czyli czasowego wstrzymania lub ograniczenia inwestycji w pewnych obszarach życia miasta - choć jak sami niemal zgodnie twierdzą wcale nie musi, tak aby mieszkańcy mieli pełny obraz tego co ich ewentualnie może spotkać. Ale żeby mieszkańcy mieli pełny obraz, trzeba też mówić o pozytywnych aspektach realizacji tego przedsięwzięcia. Oto one:

1. Budowa aquaparku jest inwestycją wybitnie prorozwojową, znacząco podnoszącą wizerunek Garwolina jako stolicy powiatu garwolińskiego, ale także rangę miasta w skali południowo – wschodniej części województwa mazowieckiego. Może to przełożyć się na pozyskiwanie inwestorów przemysłowych jak również na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Ponadto realizacja proponowanego projektu będzie się wiązała z utworzeniem licznych, nowych miejsc pracy. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że dla biznesu szukającego dogodnej lokalizacji do prowadzenia działalności niezwykle ważną przesłanką jest rodzaj i jakość infrastruktury społecznej na danym terenie.

2. Budowa basenu to inwestycja w zdrowie i rozwój garwolińskiej młodzieży, a także szansa na aktywny wypoczynek jej ciężko pracujących rodziców.

3. Budowa krytej pływalni to rozwój bazy edukacyjnej naszego miasta, bo przecież tu realizowana będzie nauka pływania w ramach lekcji w.f. Słynny grecki filozof Platon mawiał, że "kto ani czytać, ani pływać nie potrafi, ten urzędu państwowego nie może piastować".

4. Zasięg oddziaływania naszego basenu to 110 tysięczna społeczność, wcale nie biednego, powiatu garwolińskiego, która przyjedzie do nas wydać swe pieniądze.

5. Budowa pływalni w zaprojektowanym miejscu (na stadionie) to szansa na rozwój ,,skarbu Garwolina” jakim są właśnie tereny nad rzeką Wilgą – nadrzeczny bulwar i Park 550-lecia.

6. Realizacja tej inwestycji może pociągnąć za sobą kolejną inwestycję np. rozbudowę tak brakującej w naszym mieście  bazy hotelowej, co zwiększy turystyczną atrakcyjność Garwolina itd. itd.

W Garwolinie przez ostatnie 20 lat zrealizowano wiele inwestycji – wybudowano i rozbudowano przedszkola, rozbudowano i wyremontowano szkoły, wybudowano dwie hale sportowe oraz przyszkolne i osiedlowe boiska. Wyremontowano i wybudowano dziesiątki kilometrów chodników i ulic. Za kilka milionów gruntownie zmodernizowano oczyszczalnie ścieków  i zrealizowano szereg innych przedsięwzięć, których nie sposób tu wymienić. To zasługa burmistrzów oraz radnych wszystkich kadencji. Dylemat co w pierwszej kolejności realizować, co jest ważniejsze, towarzyszy niemal każdemu ,,podniesieniu ręki”, wiem coś o tym bo przez 4 lata byłem Radnym Miejskim. Mam jednak świadomość, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, że na wszystko będzie nas stać. Zawsze będziemy musieli dokonywać wyborów. Garwoliński Basen czeka w kolejce na realizację już od 10 lat, dajmy więc mu szansę.

Jest moim statutowym obowiązkiem, jako Dyrektora Centrum Sportu i Kultury, zabieganie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej w naszym mieście, dlatego do 20 czerwca będę usilnie przekonywał mieszkańców aby zagłosowali TAK za basenem, ponieważ uważam, że to jest niezwykle ważna inwestycja dla harmonijnego rozwoju naszego miasta. 

[Dopisek A. Dobrowolskiego: Pozwół, Jarek, że dopiszę, że moim zdaniem argument 4 jest nietrafny - to My będziemy dopłacać do pływania gości spoza Garwolina, jesli będzie to basen wyłącznie miejski. Dziekuję za tekst. Pozdrawiam.]

autor tekstu Jarosław Kargol