7 lipca 2020r. Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
O miejskich szkołach

     Najważniejszymi – dla sfery socjalnej - placówkami miejskimi są szkoły podstawowe i gimnazjalne. O ile bowiem z domu kultury, biblioteki, stadionu, hali sportowej korzystają tylko niektórzy mieszkańcy, to do szkoły chodził, chodzi lub będzie chodził każdy mieszkaniec Garwolina. Od ich pracy zależy rozbudzenie zainteresowań dzieci, co przekłada się na ich sposób rozumienia życia, zaradność, odpowiedzialność.

     Działanie szkół podporządkowane jest państwowym prawom i programom, przez co rada miejska może tylko nieznacznie wpływać na sytuację w szkołach. Robimy tyle dobrego, na ile pozwala nam sytuacja finansowa miasta.

     Określiliśmy sumy pieniędzy miejskich potrzebnych na rozruch i utrzymanie kółek zainteresowań przedmiotowych i zajęć wyrównawczych. To szansa dla uczniów autentycznie zainteresowanych przedmiotem, by w gronie uważnych uczniów pogłębiać wiedzę, ale też możliwość nadrobienia zaległości dla mniej utalentowanych.

     Wprowadziliśmy do szkół zajęcia fakultatywne dla szóstoklasistów zdających sprawdzian i dla gimnazjalistów przygotowujących się do pierwszego w ich życiu egzaminu, od którego w znacznej mierze będzie zależeć w jakiej szkole rozpoczną dalszą edukację. Dla najlepszych gimnazjalistów przygotowane są stypendia, co prawda nieznaczne pod względem finansowym, ale przede wszystkim spełniające rolę wychowawczą.

      Wyasygnowaliśmy pieniądze na podwyższenie w ciągu 2 lat z 50 zł do 200 zł dodatku za wychowawstwo. Małej podwyżki płac doczekali pracownicy techniczni szkół. Podnieśliśmy nieznacznie dodatki za dyrektorowanie, tak, by dyrektorzy nie byli karani za odejście ze zwykłej funkcji nauczycielskiej na odpowiedzialne stanowisko zarządzania.

     W roku 2008 przy realizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 sfinansowaliśmy nieprzewidziany wzrost kosztów realizacji. Chodzi o budowę boiska ze sztuczną trawą, na której można grać praktycznie przez cały rok. W tym roku zostanie wykonany projekt na budowę hali sportowej. Posłuży ona wszystkim zainteresowanym uprawianiem sportu w tej części miasta.

     W trakcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 nie zgodziliśmy się na obniżenie standardu budowlanego (pustaki zamiast cegieł). W tym roku planowane jest wybudowanie przy tej szkole nowoczesnego boiska wielozadaniowego, dofinansowanego przez program Orlik. Swój wkład w uzyskanie dotacji ma Mirosław Piętka.

     Zaproponowaliśmy połączenie w zespół szkół Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 1, z halą sportową i boiskiem syntetycznym, by obiekt ten miał, jak nakazuje rozsądek, jednego gospodarza, a nie trzech. Jednak przy braku zgody ze strony środowiska nauczycielskiego i rodziców, szanując ich zdanie, odstąpiliśmy od tego zamiaru. Wyjaśniam: to nie miał być jakikolwiek zamach na stanowiska dyrektorskie,  ich nominacja zależy przecież od burmistrza, on mianuje i kontroluje dyrektorów.

     Na zakończenie pozwolę sobie na małą uwagę od siebie. Gdyby to ode mnie zależało, (a zależy od rządu RP), to zmniejszyłbym uczniom liczbę godzin lekcyjnych tak, by nigdy nie mieli więcej niż sześć lekcji dziennie – na późniejszych lekcjach uczniowie są zmęczeni i ich nauka jest fikcją. Za to można byłoby urządzić mniej liczebne klasy, lub naukę w grupach dzielonej klasy przez co efektywność lekcji wzrosłaby. Jak można wymagać od gimnazjalistów 40 godzin pracy tygodniowo, kiedy my nauczyciele mamy ich w etacie 18? Niestety, tendencja postępowania elit kierujących oświatą, wydaje się być odwrotna.
 

http://www.czasgarwolina.pl(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 5.
Sławomir Michalik