19 września 2020r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Zmiana traktowania oziębłych katolików

 Podczas niedzielnej porannej mszy w kolegiacie spotkali się kandydaci do bierzmowania, ich rodzice i duszpasterz ksiądz Andrzej Daniluk.

 Z nauki wygłoszonej przez księdza można domyślić się, że w tym roku nastąpi zmiana traktowania czternasto - i piętnastoletnich kandydatów do tego sakramentu.

 O ile w przeszłych latach księża nawet niepraktykujących kultu katolickiego nastolatków dopuszczali do bierzmowania, to teraz będą grzecznie im proponować poprawę zaangażowania w praktyki religijne i podejście do egzaminu przed-sakramentalnego za rok.

 Młodzieży przypomnę, że w życiu kulturowym obowiązuje odwrotna zasada, niż w naukach przyrodniczych. W naukach przyrodniczych (np. w fizyce) badacz nie może ingerować w badany układ, np. samemu wpływać na szybkość staczania się kuli po równi, bo to fałszuje wynik eksperymentu.

 Karol Jaspers odkrył jednak, że w naukach kulturowych człowiek badający kulturę, człowiek ja poznający, musi w niej uczestniczyć, by zrozumieć o co w niej chodzi. Żeby poznać taniec, nie można tylko znać go z oglądania albo ze słyszenia. Trzeba tańczyć!

 Żeby poznać Kościół Chrystusa trzeba praktykować nieustające poprawianie siebie przez spowiedź, przyjmować Eucharystię, śpiewać na mszy z chórem wiernych, słuchać Ewangelii i rozważań na jej temat i pojmować swe życie w odniesieniu do Boga, itd.

 Naleganie na uczestnictwo w praktykach religijnych jest więc uzasadnione. Nie po to Chrystus założył Kościół, żeby do niego nie chodzić.

 Narzekanie na rzekomo wielkie wady naszych księży - które ma usprawiedliwiać postawę "Bóg tak, Kościół nie" - to nieuzasadnione fochy. Księża to w ogromnej większości ludzie, którzy poświęcili się idei w którą wierzą, nie bacząc na niewdzięczność i niezasłużoną wrogość wielu ludzi. Chrystus wiedział, że apostołowie są grzeszni, a mimo to powołał ich do służby.

                                                                                                          Andrzej Dobrowolski

.