29 września 2020r. Imieniny: Michała, Michaliny, Gabriela
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Korekta przepisów kupna ziemi rolnej

 Wprowadzona dwa lata temu ustawa ograniczająca obrót polską ziemią rolną była przedmiotem krytyki obywatelskiej, bo jej zapisy były zbyt restrykcyjne, i uniemożliwiały dokonanie przekształceń własności niegroźnych dla narodowej struktury własności a ważnych dla rodzin i społeczności, również w Garwolinie i okolicznych wsiach.

 Rząd przygotowuje dobrą korektę tego stanu rzeczy. Strona wolnosc24.pl informuje:

 Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem.

 Nowe przepisy pozwalają na nabycie /.../ także w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego, w wyniku podziału majątku po ustaniu małżeństwa, spadku, w wyniku przekształcenia spółek, /.../ działek oznaczonych w ewidencji jako grunty pod stawami, które stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości; nabytych z państwowych zasobów jako tzw. „ogródki działkowe”.

 Projekt rozszerza katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. /.../

 Projekt proponuje złagodzenie przepisów zbycia kupionej nieruchomości rolnej. Określa, że nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.

 Autorzy projektu ponadto proponują zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, aby umożliwić KOWR realizację inwestycji mieszkaniowych. Ma to być uzupełnienie programu „Mieszkanie plus” zwłaszcza na terenach wiejskich./.../

                                                                                                           opr. Andrzej Dobrowolski

.