4 lipca 2020r. Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
M.R. - Niskie podatki w Garwolinie 2010
http://www.czasgarwolina.plAutor jest wiceprzewodniczącym komisji budżetu i rozwoju gospodarczego rady miejskiej Garwolina.

W porządku obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolin, która zebrała się w dniu 9 listopada znalazły się jak co roku o tej porze punkty dotyczące zaopiniowania przygotowanych przez burmistrza uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków lokalnych na rok 2010. 

Burmistrz Tadeusz Mikulski zaproponował podobnie jak w poprzednim roku podniesienie stawki podatku od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawka podatku miała wzrosnąć  o 1 zł za m2 , tj. z 12,50 zł do 13,50 zł. Procentowo byłby to wzrost niemały, bo aż o 8%. Burmistrz propozycję podwyżki argumentował  tym, że mamy w Garwolinie bardzo niskie podatki, najniższe nie tylko w powiecie czy województwie mazowieckim ale być może nawet w Polsce. Stwierdził, że stawki podatkowe nie były podnoszone od 2005 roku oraz, że podwyżka tej jednej stawki da budżetowi w przyszłym roku dodatkowe 150 tys. zł.

Przewodniczący komisji  Krzysztof Wielgosz  i wiceprzewodniczący Michał Rękawek starali się przekonać burmistrza, że miasta i gminy w których podatki dla przedsiębiorców są wysokie wcale nie mogą się pochwalić stopniem zamożności wyższym od Garwolina. Twierdzili, że zbyt wysokie podatki powodują często skutek odwrotny do zamierzonego i w efekcie zmniejszenie wpływów do budżetu. Przypomnieli, że to właśnie niskie podatki były powodem wybudowania w Garwolinie m.in. fabryki Avon. Ponadto kwestionowali sposób obliczenia wysokości środków, które miałyby zasilić budżet w związku z tą podwyżką. W poprzednim roku odrzucona propozycja takiej samej podwyżki  i  w tej samej wysokości miała dać miastu tylko 56 tys. dodatkowych środków. W roku 2010 miałoby to być trzy razy tyle. Czyżby przez ostatni rok trzykrotnie zwiększyła się liczba prowadzących działalność  gospodarczą w mieście – pytali radni. Mało prawdopodobne.   Podobnego zdania był radny Marek Jonczak, który dodatkowo zaproponował, aby sprawę miejskich podatków potraktować w sposób bardziej kompleksowy. Stwierdził, że np. Mińsk Mazowiecki, który ma najniższy podatek w okolicy od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części (38 gr./1 m2) przeżywa boom budowlany. Radni  pozytywnie zareagowali na tę propozycję zgadzając się z nim, że obniżenie tego podatku w Garwolinie byłoby dobrym impulsem dla ewentualnych inwestorów budujących mieszkania. Konsekwencją dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok było odrzucenie propozycji burmistrza podwyższenia podatku od powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz obniżenie z 40 gr. do 38 gr./1 m2 stawki podatku od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części.  

Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy Garwolina zapłacą w przyszłym roku podatek od powierzchni użytkowej ich mieszkań niższy o 5 %, a miasto straci na tym tylko 10 tys. zł. Jest  to chyba pierwszy przypadek w historii miasta, kiedy to rada miasta zdecydowała się obniżyć stawkę któregoś z lokalnych podatków. Mam nadzieję, że na listopadowej sesji rady, gdzie uchwała ta zostanie ostatecznie  zatwierdzona w kształcie ustalonym na komisji.

W czasie komisji opiniowany był również projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.  Tu również radni byli zgodni aby utrzymać stawki podatkowe na dotychczasowym poziomie. Jednak niektórzy właściciele samochodów ciężarowych zapłacą w przyszły roku wyższy podatek, ponieważ Minister Finansów w dniu 6 października 2009 roku określił nowe minimalne stawki podatków od środków transportowych. W Garwolinie aż 9 z kilkudziesięciu dotychczasowych stawek tego podatku okazało się być niższymi od nowo ustalonych. Dlatego też rada miasta musi podwyższyć wspomniane 9 stawek podatku do wysokości stawek minimalnych określonych przez Ministra Finansów. Z tego tytułu ma do miasta wpłynąć w przyszłym roku dodatkowe 18 tys. zł.

Obydwie opiniowane uchwały zostaną przyjęte przez Radę Miasta na najbliższej sesji, zaplanowanej na 23 listopada i będą obowiązywać od nowego roku.
Michał Rękawek