4 kwietnia 2020r. Imieniny: Izydora, Wacława, Platona
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Oczyszczalnia w Łaskarzewie gotowa do pracy

23 października konsorcjum firm PP-EKO i AZBUD przekazało do użytku  zmodernizowaną miejską oczyszczalnię ścieków w Łaskarzewie (woj.mazowieckie). Oczyszczalnia została rozbudowana z maksymalnym wykorzystaniem istniejących obiektów budowlanych i instalacji. Całkowity koszt realizacji inwestycji to blisko 3,5 mln zł.

Pierwsza oczyszczalnia powstała w Łaskarzewie w 1995 roku. W miarę podłączeń kolejnych gospodarstw do wody i kanalizacji oraz włączenia części wody deszczowej do kanalizacji ogólnospławnej ilość ścieków rosła. Szczególnie  problem ten ujawniał się w czasie deszczu, kiedy to oczyszczalnia była zalewana. Po 14 latach eksploatacji pojawiły się również problemy z funkcjonowaniem urządzeń. Z tych względów rozbudowa oczyszczalni była konieczna.

Urząd Miasta Łaskarzew na mocy przetargu wyłonił wykonawcę projektu: konsorcjum firm PP-EKO i AZ-BUD. Spółka inżynierii środowiska PP-EKO odpowiedzialna była za projekt instalacji, dostawę technologii, nadzór nad budową oraz rozruch oczyszczalni. Radomska firma budownictwa inżynieryjnego AZ-BUD realizowała prace budowlane. Prace trwały od kwietnia br. i zostały zakończone zgodnie z planowanym terminem.

Firma PP-EKO wygrała przetarg na projekt i realizację, stosując własne, sprawdzone na podobnych obiektach, rozwiązania kompaktowe. Minimalizują one kubatury żelbetowe obiektu oraz dają 100% wykorzystania istniejących kubatur i powierzchni budynku technologicznego. - mówi mgr inż. Maciej Pietraszek, PP-EKO Sp. z o.o. - Po modernizacji przepustowość oczyszczalni wzrosła z 600 do 1000 m³/d, a w czasie deszczów nie grozi awaria. Oczyszczalnia będzie posiada filtry do usuwania przykrych zapachów. Zlikwiduje więc dotychczasową uciążliwość dla otoczenia. – dodaje Pietraszek.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 3,4 mln zł netto. Należność została uregulowana dzięki pożyczce uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Agnieszka Krzemińska