Holokaust kompromituje nowoczesność

kw. 19, 2023

 Źle się dzieje, kiedy zło potępiane jest potokiem ogólników. Myślenie polega na rozróżnianiu, więc w ocenie konkretnego zła należy uchwycić jego istotę odróżniającą je od nieszczęść wszelakich.

 Struktura holokaustu była strukturą wydarzenia  p r z e m y s ł o w e g o  – organizacja tego wydarzenia, ekonomizacja jego działań, sieci organizacyjne, proces zabijania ludzi zwany zimno eksterminacją – to było działanie przemysłowe. Nie było to pokłosie wybuchu gniewu – jak pogromy – lecz efekt decyzji i działań racjonalistycznych.

 Zarządzanie tym procesem było zarządzaniem  i n ż y n i e r s k i m, menedżerskim, a nie kapłańskim pogańskim aktem ofiarniczym wodza, proroka czy mędrca. Myśl inżynierska jest myślą racjonalistyczną.

 Fryderyk August von Hayek opisał jak doszło do zmiany myślenia ludzi po zniszczeniu starego ładu przez rewolucją francuską: po rozpędzeniu uniwersytetów opartych na teologii, filozofii, filologii klasycznej ich opróżnione miejsce zajęła politechnika paryska kształcąca inżynierów, którzy pojmowali rządy nad ludźmi jako  i n ż y n i e r i ę  s p o ł e c z n ą  (Lassalle, Comte, Marks). Dzieckiem oświecenia jest więc myślenie, które prowadziło ludzi na rzeź jak bydło w przemysłowych rzeźniach Ameryki, które dla Forda stały się inspiracją do stworzenia taśmy montażowej samochodów.

 Możliwość odrzucenia kultury biblijnej świętości indywidualności bazuje na  a t e i z m i e  dziedziców Oświecenia. W przypadku hitlerowców boskość Człowieka-Boga samego ustanawiającego swe prawa na miejsce praw boskich przybrała postać ustaw norymberskich.

  Uczestnicy obchodów rocznicy Powstania w Getcie zadawali teatralne pytanie: jak do tego mogło dojść? dlaczego w świecie od tysięcy lat istnieje antysemityzm? No właśnie, dlaczego? Zapytajcie socjologa o prawa rządzące mentalnością grup istot żywych nie udając, że dawne konflikty gojowsko-żydowskie (o charakterze mordobicia) były jedyne na świecie i nie podlegają poznaniu nauk informatycznych opisujących metabolizm informacyjny istot myślących. Niech socjolog napisze wzór matematyczny rządzący uczuleniem na obce kultury na styku z własną kulturą. Normalka, jak bąbel po użądleniu.

  A to wyjątkowe zło jakim był holokaust, zło zimno zaplanowane, przemysłowe, „nienaturalne”?

  Tego wątku komentatorzy w ogóle nie poruszają, omijają go, spychają z pola widzenia. Nie chcą o tym mówić, bo sami przesiąknięci są myśleniem inżynierii społecznej, racjonalizmu, ateizmu, wszechmocy Ludzkiego Rodu ustanawiającego „swe prawa”. Co za przewrotność: oskarżać Boga – stwórcę wolnych ludzi (Niemcy) o zbrodnie oświecenia! W średniowieczu chrześcijańska arystokracja nie pozwalała na inżynierię społeczną, to zjawisko jest zbieżne z  n o w o c z e s n o ś c i ą. Nowoczesność w warstwie metafizycznej jest zła. Każdy człowiek jest w niej zwierzęciem. Reszta jest konsekwencją.

 Jak można o tym nie powiedzieć?

 Wspomnijmy garwolińskiego doktora Lipsztada, który wolał umrzeć w getcie warszawskim z rodakami, niż skorzystać z możliwości ucieczki danej przez Mariana Jaworskiego z AK.

 AD

PS. 21.04.2023 

Niemcy skompromitowali ideę pozytywistycznego prawa stanowionego „legalizującego” uśmiercanie niewinnych osób i ośmieszyli niemieckie posłuszeństwo wobec takiego prawa. To niewygodne dla współczesnych elit także bazujących na prawie stanowionym dowolnie bez oparcia w prawach boskich.

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski