Big Bang, Boże Narodzenie i twierdzenie Talesa

sty 17, 2023

 Teologia chrześcijańska mówi o zaistnieniu Pana Jezusa jako dziecka bez udziału ziemskiego ojca.

 Chciałbym przedstawić Wyobraźni czytelników porównanie oparte o obraz twierdzenia Talesa, co wzrokowcom ułatwia uchwycenie tej idei.

  Twierdzenie Talesa mówi, że jeżeli przetniemy kąt liniami prostymi równoległymi, to stosunki odpowiednich otrzymanych odcinków będą równe. Na powyższym rysunku kąt α przecięto prostymi równoległymi k i l. Wówczas zgodnie z twierdzeniem Talesa zachodzą następujące proporcje:

|AB||AC|=|BD||CE|=|AD||AE|

 

 A teraz przejdźmy z geometrii do astrofizyki i teologii.

.Kosmos/powstał/z niczego – to uznana przyrodnicza teza astrofizyki.

.Chrystus/stał się/bez ojca ziemskiego – to teza teologii.

 Proszę zwrócić uwagę na podobieństwo strukturalne treści tych dwóch zdań, „równość stosunków ich części”, ich adekwatność, jednego w skali kosmicznej, drugiego – ludzkiej. Jakby linie równoległe spojrzenia naszych oczu odnajdowały i w Stworzeniu świata i Wcieleniu tę samą urodę-proporcję.

 Skoro cały wszechświat powstał z niczego, to i Chłopczyk mógł był powstać bez wziętej ze świata przyczyny.

 Z podziękowaniem dla Talesa z Miletu

AD

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski