Kazanie jak „Warszawianka”

cze 8, 2024

 W niedzielę 16 czerwca, pełniąc „poranną służbę” przy łóżku mamy, wysłuchałem końcowej części kazania z transmisji mszy świętej.

Cytuję z pamięci: ” …. powinniśmy być przygotowani do wysłania na wojnę naszych żołnierzy, skąd wielu z nich nie wróci, by walczyli o lepszy świat, walczyli z rasizmem, walczyli o tolerancję.”

Czy dobrze rozumiem, że chodzi tu o wojnę na Ukrainie, gdzie Polacy mieliby ginąć za przeciwstawienie się rosyjskiemu „rasizmowi” ; walczyć za tolerancję i popularyzowanie postaw LGBT;, i za poddanie całego świata posłuszeństwu właściciela ONZ?

Ksiądz pochwala oddanie „dzieci w gęsty szyk” jak Warszawianka w dniach Powstania Listopadowego?

AD

Warszawianka 1830

Oto dziś dzień krwi i chwały,
oby dniem wskrzeszenia był!
W tęczę Franków Orzeł Biały
patrząc lot swój w niebo wzbił.
A nadzieją podniecany,
woła do nas z górnych stron:
Powstań, Polsko, skrusz kajdany!
Dziś twój tryumf albo zgon!

Hej, kto Polak – na bagnety!
Żyj swobodą, Polsko, żyj!
Takim hasłem cnej podniety,
trąbo nasza, wrogom grzmij!
trąbo nasza, wrogom grzmij!

Powstanie Listopadowe dało korzyść Wielkiej Brytanii, bo Rosja musiała zawrócić wojsko kierowane na podbój Indii Brytyjskich, by zgnieść polskie powstanie. Prusy odetchnęły z ulgą, bo skłócenie Polski z Rosją oddaliło perspektywę jednoczenia przez cara dawnych słowiańskich ziem polskich z Poznaniem i Gdańskiem.

Drugie Królestwo Polskie pod berłem nielubianych królów Aleksandra II i Mikołaja I przestało istnieć w ogóle na 87 lat, zlikwidowano silną polską armię, zniesiono autonomię kulturową i prawną. Elita wraz z królewską rodziną Czartoryskich-Poniatowskich wyemigrowała. Schwytanych żołnierzy zesłano na Sybir.

Ówczesny papież mądrze potępił to powstanie.

„Warszawianka” zdaje się być programem politycznym dla Polski zasuflowanym przez obcych agentów.

Na koń!- woła kozak mściwy,
Zbuntowany skarćmy lud!
Bez Bałkanów są ich niwy,
pędem zgnieciem Lachów ród!
Stój! Za Bałkan pierś ta stanie,
car wasz marzy płonny łup!
Z wrogów naszych nie zostanie
na tej ziemi, chyba trup!

Hej, kto Polak ..

 

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski