Mateusz z Rzymem, Judasz z Jerozolimą.

cze 8, 2023

 Podczas niedzielnej mszy w kolegiacie ksiądz powiedział, że Mateusz-celnik był nielubiany, bo jako poborca podatkowy „współpracował z obcymi, a nie ze swoimi.”

 Ciekawe.

 Judasz  współpracował ze „swoimi”. Był lubiany? Nie, zrobił co swoje i mógł pójść powiesić się.

AD

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski