W TVP trwa huraganowy atak lewackiej propagandy oparty na kłamstwie mówiącym, że wolność aborcji jest sprawą kobiet. ………………………… W związku z oskarżeniami Kościoła o narzucanie swych prawd konfesyjnych innowiercom przypominamy, że Hipokrates z wyspy Kos, kapłan Asklepiosa, umieścił zakaz aborcji w klasycznej przysiędze lekarskiej, choć nie był wyznawcą religii opartej na Biblii.

Bernardo Belotto & Nicolas Gomez Davila Co. Ltd.

mar 26, 2023

 Wiek XVIII był wiekiem straconej szansy.

 Wtedy bowiem istniała natura ucywilizowana, ale nie zwyciężona, technika pomysłowa, ale nie opresyjna, wtedy istniało społeczeństwo uporządkowane, które nie oscylowało jeszcze pomiędzy indywidualną samotnością i kolektywnym zaczadzeniem.

 Jednakże XVIII stulecie nie umiało zabezpieczyć swojej równowagi i wolało posuwać się naprzód.

Mikołaj Gomez Davila

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski