W TVP trwa huraganowy atak lewackiej propagandy oparty na kłamstwie mówiącym, że wolność aborcji jest sprawą kobiet. ………………………… W związku z oskarżeniami Kościoła o narzucanie swych prawd konfesyjnych innowiercom przypominamy, że Hipokrates z wyspy Kos, kapłan Asklepiosa, umieścił zakaz aborcji w klasycznej przysiędze lekarskiej, choć nie był wyznawcą religii opartej na Biblii.

Sen świętej Klaudii

mar 29, 2021

 W nadmorskiej Cezarei odnaleziono tablicę z budynku Tiberium, to znaczy instytucji (?świątyni?) wzniesionej na cześć cezara Tyberiusza przez prefekta Judei Piłata Pontyjczyka. Czy cesarz był bogiem tego polityka, osią wokół której krążył jego świat?

 „Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu”. – powiedziała do męża w pamiętny Wielki Czwartek żona Piłata, Klaudia, wnuczka cesarza Oktawiana Augusta, krewna cesarza Tyberiusza, święta czczona w Kościele Prawosławnym jako Klaudia Prokula.

Temat dla dramaturga.

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

Skończonym katolikiem jest wyłącznie ten, kto wznosi katedrę swojej duszy na pogańskich kryptach.

 

 

Zachód umrze, kiedy przestanie być obecnością Grecji w chrześcijańskiej duszy.

 

Mikołaj Gomez Davila

 

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski