O honorze

gru 9, 2020

Czym honor jest?

 

Honor jest zgorszeniem etyki.

Rzeczywiście, normy, którym honor hołduje, mogą być zbieżne z normami powszechnymi, jednak honor nakazuje nam hołdować im tylko dlatego, że przyjmujemy je jako własne.

Honor jest lojalnością wobec mojego obowiązku, ponieważ jest on mój.

 

Czym honor nie jest?

 

Honor degraduje się w poczucie własnej godności, jak etyka – w moralizowanie.

 

Mikołaj Gomez Davila

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski