Adam Wielomski o konsekwencjach stanowisk filozoficznych – link

mar 20, 2021

Polecamy wykład profesora Adama Wielomskiego przypominającego, że idee mają konsekwencje, że od przyjętych założeń myślenia zależy całe myślenie.

Wykład podkreśla wartość filozofii św. Tomasza z Akwinu, która daje dobre owoce, więc potwierdza się empirycznie.

Wielomski: Awerroizm i dzisiejsi adwersarze św.Tomasza od Awerroesa do Tischnera i Obirka

AD

gospodarz strony Andrzej Dobrowolski