MSW Francji do rozstrzelania zsiadłym mlekiem

Może się zdarzyć, że sama struktura podanej nam wiadomości zdradza jej fałsz, albo zdradza ukartowany charakter wydarzenia o jakim mówi. Oto przykład. Nauczyciel sprawdza...